Pravidla a podmínky

 

Vyloučení odpovědnosti

Tuto webovou stránku můžete používat, pokud budete souhlasit s tím, že se budete řídit následujícími smluvními podmínkami a že je přijmete a budete vázáni těmito podmínkami při přístupu, používání nebo stahování materiálu z této stránky.

Webová stránka Placené Dotazníky Online je informační služba zdarma poskytovaná společností C2O Media Limited.

Placené Dotazníky Online se na této webové stránce v rozumné míře snaží přesně poskytovat relevantní a aktuální informace. Placené Dotazníky Online nepřebírají žádné záruky či prohlášení týkající se její přesnosti. Služba Placené Dotazníky Online nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této webové stránky. Informace obsažené na této webové stránce jsou určeny výhradně k ilustračním účelům a nekladou si za cíl být vyčerpávající nebo poskytovat právní asistenci v konkrétní záležitosti. Veškeré informace podléhají následným úpravám, a to bez předchozího upozornění dle našeho uvážení. Tím nejsou dotčena vaše zákonná práva.

Jakýkoli software třetích stran, který lze stahovat ze stránky a který provozuje třetí strana, na který webová stránka služby Placené Dotazníky Online odkazuje nebo který je s ní propojen, představuje odpovědnost této třetí strany a ne služby Placené Dotazníky Online, která nepřijímá žádnou odpovědnost nebo závazky plynoucí z jakékoli ztráty, škody, virů apod. nebo které jinak vyplývají ze stahování takového softwaru vámi nebo libovolným uživatelem. Vezměte prosím na vědomí, že jakýkoli odkaz na stránky třetí strany neznamená, že schvalujeme obsah takové webové stánky nebo zboží či služby nabízené jakoukoli třetí stranou.

 

Shrnutí

Služba Placené Dotazníky Online nepřijímá odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, speciální nebo následné ztráty nebo škody, a to bez omezení, včetně jakýchkoli ušlých zisků, přerušení provozu, ušlých programů nebo jiných údajů ve vašem informačním systému nebo které jste jinak utrpěli vy nebo libovolná třetí strana v důsledku vašeho přístupu nebo používání webové stránky Placené Dotazníky Online nebo jiné stránky, která je přímo či nepřímo propojená s jakýmikoli stránkami na webové stránce Placené Dotazníky Online. Poskytnuté informace nemusejí být úplné, aktuální nebo přesné a mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby. Než uživatelé podniknou nebo nepodniknou nějaké kroky, měli by vždy vyhledat vhodnou právní asistenci.

Je vaší odpovědností zajistit, aby váš přístup na webovou stránku Placené Dotazníky Online neobsahoval žádné viry, trojské koně a jiné položky destruktivní povahy. Služba Placené Dotazníky Online nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, speciální nebo následné ztráty či škody za ušlý zisk, ztrátu údajů nebo používání, které utrpíte vy nebo libovolná třetí strana v důsledku svého přístupu nebo používání webové stránky Placené Dotazníky Online nebo jakékoli stránky, která je přímo či nepřímo propojená k libovolným stránkám na webové stránce Placené Dotazníky Online.